1865

1865 เริ่มต้นเรื่องราว Fisherman's Friend

 

เภสัชกรของ Fleetwood นามว่า James Lofthouse ได้มีการพัฒนาตัวเมนทอล และยูคาลิปตัส ในรูปของของเหลวเพื่อใช้สำหรับชาวประมงในเมือง Fleetwood ในการพกพาติดตัวไปออกทะเล เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในทะเลแอตแลนติกทางตอนเหนือ ตัวเมทอล และยูคาลิปตัสนี้ก็จะช่วนบรรเทาอาการได้อย่างทันที

เนื่องจากการที่พกพายาที่เป็นของเหลว ที่ถูกบรรจุในภาชนะซึ่งเป็นแก้วนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากชาวประมงจะเจอคลื่นทะเลที่รุนแรง ทำให้ภาชนะแตกได้ง่าย , James Lofthouse จึงได้พัฒนามาเป็นรูปแบบยาอม ซึ่งเป็นเม็ดพกพา ให้ชาวประมงใช้แทนแบบของเหลวในภาชนะแก้ว ซึ่งสิ่งนี้ก็ได้คงอยู่อย่างต่อเนื่องนับศัตวรรษ จนกระทั้ง ...

1950 - 1999

1967

1967 กระแสนิยมที่มีมากขึ้น ...

 

จากการตอบสนองที่ดี ของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน Blackpool และ Fleetwood นั้นทำให้ครอบครัว Lofthouse ถูกจดจำในนามของ Fisherman's Friend มากยิ่งขึ้น เริ่มเป็นที่รู้จัก และทำให้เริ่มมีการเปิดร้านค้าเพื่อจัดจำหน่าย Fisherman' Friend ในเมืองรอบๆทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจากร้านค้าที่เป็นรถตู้

1972

1972 ท่ามกลางการเติบโตนั้น

 

ดังที่ผู้คนมีความต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น ทางบรรจุภัณฑ์ของ Fisherman's Friend ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบใหม่ โดยบรรจุภัณฑ์แบบใหม่นั้นจะอยู่ในรูปของสีดำ และแดง ซึ่งสะท้อนถึงการตราสัญลักษณ์แบรนด์ที่มีมาแต่ก่อน (สีของตราสัญลักษณ์จะเป็นสีดำ และสีแดงในการพิมพ์)

1974

1974 เดินหน้าเต็มกำลัง

 

Fisherman's Friend เริ่มมีการส่งออกนอกประเทศ โดยครั้งแรกนั้นส่งไปที่เบลเยี่ยม และนอร์เวย์

1977

1977 เริ่มต้นด้วยรสชะเอม (Aniseed)

 

รสชาติแรกที่ออกมาคือรสชะเอม (Aniseed) ซึ่งขนาดและรูปร่างของยาอมรสใหม่นี้ มีต้นแบบมาจากดีไซน์ของเม็ดกระดุมบนชุดของ Doreen Lofthouse ที่ใส่มาทำงานที่ออฟฟิศนั้นเอง

1979

1979 เริ่มมีปราศจากน้ำตาล และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Fisherman's Friend ได้กลายมาเป็นบริษัทลูกกวาดรายแรกที่ได้ผลิตรสมินท์แบบปราศจากน้ำตาล (Sugar Free Mint)

1983

1983 ได้รับรางวัลหลวง และการยอมรับ

 

Fisherman's Friend ได้รับรางวัลด้านการส่งออกจากพระราชินี  และไม่กี่ปีถัดมา ก็ได้รับรางวัลอื่นๆอีก 2 รางวัล

ทำให้ Fisherman's Friend , บริษัทลูกกวาดหนึ่งเดียวจากประเทศอังกฤษ ได้รับทั้งสิ้นถึง 3 ครั้ง 

2000 - 2050

2000

2000 เติบโตอย่างเข้มแข็ง ...

 

โดยในปี คศ. 2000 โรงงานของ Fisherman's Friend ในเมือง Fleetwood ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น 600,000 ตารางฟุต ซึ่งในปี คศ.1980 มีเพียงแค่ 34,700 ตารางฟุตเท่านั้น

2014

2014 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

Fisherman's Friend ยังคงเป็นธุรกิจครอบครัว ผลิตออกมากว่า 5 พันล้านชิ้นต่อปี

โดยมีการโฟกัสที่จะขยายตลาดออกไปทางประเทศจีน