Sustainability at Fisherman's Friendพวกเราทุกคนที่ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ร่วมมือกันเพื่อวางแผนแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสิ่งแวดล้อมของเรา
ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ ยังมีความมุ่มมั่นที่จะค้นคว้า วิจัยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดีเช่นเคย เราหวังว่าลูกค้าทุกคนจะสนุก สดชื่นไปกับเม็ดอม ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์และภูมิใจไปกับเราตลอดเส้นทางครั้งใหม่นี้

Materials

ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ มีความตั้งใจที่จะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดั่งเช่น พวกเราเลือกใช้ผงโกโก้จากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาผลิตเป็น Choco Mentho ในปี 2019 ที่ผ่านมา

Transport

ที่ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ เราตระหนักถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งต่างๆ ซี่งเราได้คัดสรรวัตถุดิบต่างๆ จากในประเทศก่อน เพื่อลดปริมาณการขนส่งจากแหล่งที่ห่างไกล

Plastic Reduction

ความตั้งใจของเราที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 โดยการลดปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน เราได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้

Cardboard

ที่ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ เราได้ใช้วัสดุที่นำกลับมารีไซเคิลได้ 100% และยังเป็นวัสดุที่ได้การรับรองจากสถาบัน FSC ว่าวัสดุที่เราใช้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งในปี 2020 เราใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้กว่า 16.5 ล้านชิ้น

Food Safety Standards

ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ พัฒนาและผลิตสินค้าบนพื้นฐานของความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety and Quality Standard)

Water

ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ มีความพยายามในการทดลองวิธีการใหม่ในการลดปริมาณการใช้น้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยในปี 2013 เราได้ลดปริมาณการใช้น้ำกว่า 70% ในการทำความสะอาดกระบวนการผลิต โดยนำนวัตกรรมการทำความสะอาดด้วยพลังงานลมมาใช้แทน

Energy

ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ มีความตั้งใจที่จะลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2017 เราได้ลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ โดยไม่จำเป็น

Packaging

ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดการปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดจากสินค้าเองด้วย เช่นการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ซิปล็อค (zip lock) ที่จะช่วยให้สินค้าคงคุณภาพได้ยาวนานกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเดิม

Corporate & Social Responsibility

ที่ฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ เรายึดการบริหารแบบธรรมาภิบาล ที่ใช้หลักจริยธรรม ความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพกับทั้งคู่ค้าและลูกค้าของเราทุกคน

Human Rights

สิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการพื้นฐานและสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ ด้วยเหตุนี้ พนักงานทุกคน รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ จะได้รับการปฎิบัติและดูแลเท่าเทียมกันทุกคน

Sustainable Ingredients

ผงโกโก้ที่นำมาผลิต Choco Mentho นั้นล้วนเป็นผลผลิตที่มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ อาทิเช่นน้ำตาล สารให้ความหวานแทนน้ำตาล น้ำมันปาล์ม ก็มาจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของฟิชเชอร์แมนส์ เฟรนด์ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Halal และ Kosher รวมถึงเป็น GMO Free อีกด้วย
และอีกหนึ่งความสำคัญคือเราเลือกใช้สีจากธรรมชาติในการผลิตเท่านั้น