GS25.jpg

Kẹo cay con tàu Fisherman's Friend đã có mặt tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+, 7-Eleven và GS25

Kẹo cay con tàu Fisherman's Friend hiện đã có mặt tại hệ thống các chuỗi cửa hàng tiện lợi của Vinmart+, chuỗi cửa hàng đến từ Hàn Quốc GS25 và hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới 7-Eleven.