GT countertop (slide 7).JPG

Chương trình trưng bày kẹo cay con tàu Fisherman's Friend tại điểm bán

Sau hơn 1 năm hiện diện tại gần 3.000 tủ trưng bày ở nhà thuốc từ giữa năm 2017, Kẹo cay con tàu Fisherman's Friend đã mở rộng hiện diện tại các nhà thuốc nhỏ và tiệm tạp hóa nơi diện tích trưng bày hạn hẹp và người bán vẫn chưa biết nhiều đến Fisherman’s Friend. Nhờ các hộp giấy trưng bày chứa đủ 6 vị của Keo cay con tàu, hiệu quả của chương trình đạt được khá cao, người tiêu dùng đã biết nhiều hơn về sản phẩm và người bán hàng cũng có thêm nhiều lợi nhuận từ việc bán hàng kẹo cay con tàu FF.