Carousel-Item.jpg

Ra mắt hương vị Cam chanh & Lục Bạc Hà không đường tại thị trường Việt Nam

Cùng lúc ra mắt 2 hương vị mới tại thị trường Việt Nam – vị Cam Chanh và Lục Bạc Hà không đường...