The Show Microsite_3

Fisherman's Friend The Show Thailand

Fisherman’s Friend The Show, ที่สุดของพลังเสียง

ระยะเวลาร่วมเล่น : 25 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2558

ร่วมตัดสินที่สุดของพลังเสียงในใจคุณ เพียงแค่ Share คลิปที่ถูกใจของคุณลงบน Facebook Wall Post แล้วเปิด Public 

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ Samsung Galaxy S6 Edge , Bose Soundlink Bluetooth Speaker และ Bose SoundSport in-ear SIE2i 

ผู้ร่วมโหวตคลิปที่ได้คะแนนสูงสุด ลุ้นรับของรางวัลไปเลย

สามารถร่วมสนุกได้ที่ http://www.fishermansfriendtheshow.com/ สงวนสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น !